NONEXTRACTION METHODS FOR CREATING SPACE IN ORTHODONTIC THERAPY

Distalizarea molarului este o metodă de tratament în cazurile de anomalii dento-maxilare, pentru evitarea extracţiei în ocluzie adâncă şi tipar hipodivergent. Literatura de specialitate indică faptul că distalizarea molarului superior este o mişcare tipping  combinată cu rotaţie mezio-bucală şi torc corono-bucal.

Scop: Evaluarea avantajelor distalizării molarului prim superior (durata tratamentului, complianţa pacientului, spaţiul obţinut), prin folosirea diferitelor aparate. Am folosit această metodă în cazul malocluziei clasa II/2 Angle.

Material şi metodă: Analiza statistică pe 435 pacienţi cu vârsta între 11-13 ani, trataţi cu aparate fixe (tehnica straight-wire) între anii 2009-2012. Pacienţii au fost împărţiţi în două grupe: grupa A (83) cu aparate de distalizare şi grupa B (352) cu două subgrupe: B1(278) trataţi cu alte aparate şi B2 (74) la care s-a efectuat extracţia dentară.

Rezultate: Distalizarea molarului a avut succes în 45 % din cazuri, spaţiul obţinut având valori între 2,13 – 2,33 mm, mişcarea fiind însoţită de tipping. Mişcarea distală corporeală a molarului superior poate fi obţinută când axa de rotaţie este la infinit şi stresul de compresiune este distribuit omogen în ligamentul periodontal. Rata succesului depinde de: erupţia molarului doi, dimensiunea overjetului şi overbitului.

Concluzii: 

  1. Distalizarea molarului prim superior/inferior este o provocare în tratamentul ortodontic şi este indicată în malocluzia clasa a II-a Angle cu ocluzie adâncă, profil retrognat şi tipar hipodivergent. În aceste cazuri, extracţia este contraindicată pentru că  înrăutăţeşte profilul.
  2. Distalizarea molarului prim depinde de poziţia molarului doi şi această tehnică nu este singulară, ci se asociază cu aparate fixe.

 

Cuvinte cheie: distalizare, molar doi, clasa II, extracţie, aparate fixe.

Authors: Mariana Păcurar, Ana Maria Jurcă, Doru Roman, Eugen Bud, Irina Nicoleta Zetu, Ioana Vâţă
DOI: https://doi.org/10.25241/stomaeduj.2014.1(1).art.3

|read pdf|