REMINERALISATION OF AFFECTED DENTINE BY DIFFERENT BIOACTIVE MATERIALS IN THE STEPWISE EXCAVATION TECHNIQUE

Scopul studiului a fost evaluarea capacităţii de remineralizare dentinară şi de menţinere a vitalităţii organului pulpo-dentinar în cazul utilizării unor materiale bioactive în cadrul tehnicii „stepwise”, după ce dentina infectată a fost îndepărtată cu ajutorul sistemului CarisolvTM (Sävedalen, Suedia).

Materiale şi metode. Studiul a fost realizat pe un număr de 25 pacienţi cu vârste cuprinse între 18 şi 34 de ani cu risc cariogen crescut la care terapia cariilor dentare a fost efectuată prin utilizarea tehnicii „stepwise”. În raport cu materialele utilizate au fost alcătuite trei loturi de dinţi: lot 1 (10 carii dentare cu evolutie acuta)- liner pe bază de hidroxid de calciu (Dycal, DeTreyDentsply) asociat cu ciment zinc-oxid eugenol (Caryosan, Spofa Dental); lot 2 (10 carii dentare cu evolutie acuta) – ciment zinc-oxid eugenol; lot 3 (10 carii dentare cu evolutie acuta)- liner pe bază de hidroxid de calciu în asociere cu ciment glassionomer (Ketac Molar Easymix, 3M ESPE). După un interval de 6 luni au fost evaluate modificările de culoare şi consistenţă la nivelul dentinei restante prin examen clinic şi radiografic, precum şi capacitatea de conservare a vitalităţii organului pulpo-dentinar.

Rezultate. În lotul 1, 100% din dinţi şi-au menţinut vitalitatea pulpară. În lotul 2 s-a înregistrat 1 caz de pulpită cronică cu reacţii subacute, asigurând un succes terapeutic de 90%. În lotul 3 a fost prezent 1 caz de necroză pulpară asociată cu reacţie periapicală cu un succes terapeutic de 90%.

Concluzii. Tehnica „stepwise” aplicată în cariile cu evoluţie acut progresivă la care îndepărtarea dentinei infectate s-a realizat utilizând sistemul CarisolvTM asigură remineralizarea dentinei restante într-un procent de 70-80% în funcţie de materialul utilizat şi conduce la menţinerea vitalităţii pulpare în procent de 90-100%.

Cuvinte cheie: carie acută, tehnica „stepwise”, CarisolvTM, remineralizare, dentină.

Authors: Sorin Andrian, Gianina Iovan, Simona Stoleriu, Claudiu Topoliceanu, Andrei Georgescu
DOI: https://doi.org/10.25241/stomaeduj.2014.1(1).art.2

|read pdf|